Inzicht in de cijfers van uw onderneming geeft u een duidelijker beeld voor uw ondernemersdoelen. KS Tax Advice and Law brengt deze cijfers overzichtelijk in kaart en we zorgen er uiteraard voor dat uw onderneming aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Jaarrekening
Een jaarrekening is een financieel overzicht van uw onderneming over het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening geeft een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van uw onderneming. KS Tax Advice and Law zorgt ervoor dat de jaarrekening voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving en denkt graag met u mee over de volgende bestemming van uw onderneming.

O Uw financiële routeplanner.
O Antwoorden op financiële vragen
O KS Tax Advice and Law denkt graag met u mee.

IFRS
De jaarrekeningen van KS Tax Advice and Law voldoen aan IFRS-standaarden. Wet- en regelgeving verandert jaarlijks. KS Tax Advice and Law beschikt over experts die continu op de hoogte zijn van veranderende wet- en regelgeving. Wij houden u op de hoogte en zorgen ervoor dat u aan de wettelijke vereisten voldoet.

O Voldoen aan IFRS-standaarden
O Direct op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving
O KS Tax Advice and Law denkt graag met u mee.

Concreet verrichten onze experts de volgende werkzaamheden: